Bosna spava

Dobrodošli na moj blog

15.09.2017.

SSUDSKA VLAST U BIH: u ćorsokaku?!

(napisano prije 5 godina, a danas je isto, i gore)
Između apsurda i paradoksa?

Bosna i Hercegovina na putu u građansko društvo.
Vijest dana (17.4.2012.): Ustavnopravna komisija Parlamenta BiH nije podržala prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Sudu i Tužilaštvu BiH (prijedlog predstavnika RS-a). Režimski mediji u RS-u prikazali su to kao još jedno ignorisanje RS-a, a mediji u FBiH su informaciju uglavnom ignorisali, kao da se radi o nekom nevažnom pitanju, a razmatra se u najvišem zakonodavnom tijelu Bosne i Hercegovine. U principu, radi se o suštinskom odnosu prema državi BiH i pokazuje se njeno stanje, koje je i po nekim drugim pitanjima, dovedeno u poziciju između apsurda i paradoksa. Zašto je to tako?
Kažu da se u BiH gradi građansko društvo po ugledu na Zapad. Je li to tako?
Zapadno građansko društvo, po meni, izgradilo se na premisama vjere i principima demokratije. Kod nas se u prethodnom periodu izgrađivalo socijalističko društvo na premisama ateizma i principima autokratije. Danas se u BiH samo poziva na građansko društvo po ugledu na Zapad, ali je pristup nelogičan, a put je problematičan. Naime, premise vjere su preuzele tzv. nacionalsocijalističke partije koje djeluju na principu autokratije, a na premisi ateizma su nastale tzv. socijaldemokratske partije koje su zadržale princip autokratije.
I kod jednih i kod drugih radi se o prividu demokratije i sva politička borba se svodi na to kako se dočepati vlasti. Građansko društvo i demokratija su u drugom planu. Mi još nemamo demokratski proces koji će producirati građansku svijest, niti građansku svijest koja će napraviti demokratsko društvo. Kako god, što se tiče građanskog društva u BiH, ostaje da se molimo Bogu, a opet, sve božije poruke govore da se stanje u narodu (društvu) neće promijeniti sve dok narod ne promijeni sebe.
 Država je okvir za neko društvo i počiva na tri temeljna stuba: zakonodavna, izvršna i sudska vlast. Poštivanje tih temelja je preduslov funkcionisanja države i njenog društva. Stabilnost Zapada je upravo odraz primjene tih načela.
Premda je danas i Zapad u krizi jer, po meni, uz poštivanje principa demokratije čini otklon ili čak zanemaruje premise vjere: Milosrđe zaostaje iza nemilosrdne kapitalizacije i globalizacije, a moralne devijacije su daleko od prirodnog stanja; od legalizacije homoseksualizma do glorifikacije hedonizma.
Dakle, i društva Zapada su pred izazovima i pitanje je kuda to sve vodi? Doduše, demokratija sama po sebi stvara proturiječnosti, ali i uspostavlja mehanizme razrješenja, pri čemu je poštivanje temelja države (zakonodavna, izvršna, sudska vlast) neupitno.
Kakvo je stanje kod nas?
Zakonodavna vlast u BiH je marionetska (iako su izabrani voljom naroda, narodni predstavnici samo slušaju šta kaže Vođa(e); npr. ne mogu da se dogovore kako da se ispuni banalni zahtjev da su svi stanovnici BiH pred Zakonom jednaki – pitanje presude Sejdić-Finci).
Izvršna vlast je manipulatorska (zapostavlja se položaj naroda, a za vlastite prohtjeve itekako brinu; onda nije ni čudo da društvo sa tri miliona stanovnika ima pola miliona nezaposlenih i još više nezbrinutih).
Sudska ili sudbena vlast je treći stub koji se drži na staklenim nogama, ali može imati sudbinsku ulogu za društvo u Bosni i Hercegovini. Ona nije marionetska, neovisna je, i mora da poštuje samo „volju“ Ustava i Zakona. Nije ni manipulatorska, a nema ni potrebe jer je u odnosu na ostale javne djelatnosti sasvim pristojno plaćena i situirana. Nije ni servilna, niti poltronska, što je ostalo od nasljeđa prošlog sistema jer su, srećom, većina takvih prešli u advokate i notare. Zašto sudska vlast ne bi mogla (poput primjera u Hrvatskoj) da bude prelomnica u uspostavljanju pravne države i priključenja BiH Zapadu?! Druge alternative nema.
Scenario, koji možda neki priželjkuju, i koji nije dobar za Bosnu i Hercegovinu jeste da se u perspektivi dogodi bosansko proljeće (poput arapskog proljeća) gdje će opet najtanji kraj izvući obični građani Bosne i Hercegovine. Kako se na obične ljude i ne računa, računam da će se potvrditi da je BiH zemlja apsurda i paradoksa i da će apsurdno pitanje ukidanja Suda i Tužilaštva BiH dovesti do paradoksalne promjene stanja u BiH, i da će se konačno krenuti ka uspostavljanju pravne države u BiH.