Bosna spava

Dobrodošli na moj blog

20.03.2018.

IZA KULISA GODINE 1918: godina 2018

Iza kulisa godine 1918: godina 2018
(Nekoliko crtica od Miroslava Krleže u njegovoj autobiografskoj prozi „Iza kulisa godine 1918“; kao da Krleža živi i piše u godini 2018. Kulise su se mijenjale, ali je izgleda pozornica ista. Frapantno? A prošlo je punih stotinu godina – čitavo stoljeće.)

„IZA KULISA GODINE 1918“
(...)
Kvadratura kruga jedne političke transakcije.
(...)
Šarlatani i prosjaci, to smo svi mi, siva melasa bezimene ljudske bijede, neka vrsta melase od koje razni Koriolani grade svoje igračke na pijesku velike vode, koja zapljuskuje ljudske mravinjake po sasvim drugim logikama nego što su ove naše menažerijske, gdje režimo jedni na druge, razdirući se kao šakali.
(...)
„A gdje ti je, gospodine, narod?“ Svi nariču i kukaju za „narodom“ u ovome mraku u kome smo se izgubili potpuno, i ništa nije preostalo od svega nego samo mrak, noć i tmina. Čuje se urlanje gomile iz mraka. Radi se o brodolomu. Sve je strava. Kako izgledaju čuvari našeg nacionalnog morala, naše intelektualne vestalinke? Tko je taj koji smije za sebe da kaže da je tvrđi od granita, i tko je taj, unatrag stotinu godina, za koga bi se moglo reći da je pobijedio u našim prilikama? Nema ga.
(...)
A molim vas, a šta rade ovi naši „kabinetski mislioci“? Oni razmišljaju o ljudskoj patnji, A pitamo se kako se može ukloniti ljudska patnja, kada nečisti duhovi stanuju u ljudskoj duši, a odatle i potječe svo zlo na svijetu, jer nije Bog stvorio ovaj svijet da čovjeku bude dobro, nego obratno, zna se zašto, i sve to ima svoj dublji smisao, i zato, baš, popravljati prilike na zemlji samo je po sebi jalov napor i besmislen, jer, prvo, to nema svrhe, a, zatim, odmah zatim, drugo, logično, jer je neostvarljivo, Čast svim teorijama i propovijedima o čovjekoljublju, u ovoj menažeriji u kojoj živimo nema drugog rješenja nego samo sila!
(...)
Naš način života, da netko ima a netko opet da nema novaca, da piše za novac po redakcijama, svijestan da laže, da osuđuje nevine ljude na smrt, da ubija za novac ili da se pretvara kako vjeruje u boga, sve za novac i isključivo samo za novac, zapravo – astralno neshvatljivo.
(...)
Na kraju postoji još i strah dresirane životinje koja se boji posljedica zbog buntovnog kršenja discipline u menažeriji; ljudi se uglavnom boje lanaca, veriga, lomača, pozitivnih zakona i zakonskih posljedica, a u pobuni protiv menažerijske discipline ljudi bolno strahuju pred raznovrsnom pedepsom dresure.
(...)
A historijske magistrale nema. Treba vidjeti (po Račkome) koje su to i kakve manihejske snage bile, koje nisu klonule ni pred Bizantom ni pred Rimom?
(...)