beats by dre cheap

Revizija presude o agresiji na BiH

Revizija i, imaju li ljudi pravo, u načelu, da ne tragaju za istinom?
(povodom pitanja revizije presude o agresiji na Bosnu i Hercegovinu)
Pravda ima zavezane oči, ali mora imati slobodne ruke da traga za istinom i niko nema pravo stajati na tom putu. Prenebregavanje istine je bježanje od činjenica, i zato, u prvom planu treba biti pravda, a ne politika i pravne procedure. Ruka pravde ne smije prestati tražiti istinu.
Revizija (nlat. revisio) je ponovno viđenje – pregled. Danas oponenti revizije pokazuju svoj prezir prema istini i ne žele pogledati činjenicama u oči. Između ostalog, revizija je potrebna i da se ne dogodi revizionizam, odnosno relativizacija i neprihvatanje istine. To se najbolje vidi kroz nedavno okupljanje revizionista pod rukovodstvom aktuelnih lidera (patrijarh SPC, predsednik RS, predsjednik entiteta RS, ...), a upravo neustavnim povodom (9.1.2017.). Sve je bjelodano i valjda je sve svima jasno. Ne može se tek tako ignorisati već donesena presuda Međunarodnog suda pravde (ICJ) o genocidu i odgovornosti, što je u međuvremenu još više potvrđeno u pojedinačnim presudama bivšim liderima pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (ICTY). kao simbolička potvrda potrebi revizije može se uzeti i činjenica da je upravo ovih dana predsjedniku entiteta RS, zbog opstrukcije suvereniteta BiH, izrečena sankcija od vodeće svjetske države SAD-a, stavljanjem na tzv. Crnu listu na kojoj su svjetski kriminalci, apsolutisti i teroristi.
Stoga, ovo nije vrijeme za oportunizam i malodušnost. Samo i jedino istina donosi slobodu i samopoštovanje i to je jedini put ka razumijevanju, pomirenju i miru. Na to nas obavezuju i ljudski i Božiji zakoni. Potvrda tog načela, u nekom smislu adekvatnog primjera, ogleda se u nedavnom događaju planetarnog viđenja – inauguracija Predsjednika SAD (20.1.2017.). Prvi čovjek svjetske velesile priseže da će služiti građanima po Ustavu i zakonu USA zaklinjući se sa rukom na Bibliji. To je univerzalna poruka svim građanima svijeta.
A šta kaže Biblija o istini i pravdi:
„Zato odbacite laž i govorite istinu jedan drugomu jer udovi smo jedni drugima“ (Poslanica Efežanima, 4:25)
„Đavo je krvnik od početka, i ne stoji na istini; jer u njemu nema istine“ (Evanđelje po Ivanu/Jovanu, 8:44)
Jednako isto kazuje i Kur'an:
„O vjernici, budite uvijek pravedni. Istinito svjedočite u ime Boga, makar to bilo i protiv vas samih, vaših roditelja i rođaka, bili oni bogati ili siromašni“ (Kur'an, 4:135); internet prenosi da je ovaj citat/ajet ispisan među porukama u ulazu Pravnog fakulteta na Harvardu.
„Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti“ (Kur'an, 5:8)
Kao obični građanin Bosne i Hercegovine, nadam se da je ovo skromno promišljanje, barem mali doprinos na putu istine, pravde i pomirenja u Bosni i Hercegovini.
Završavam sa nekoliko misli koje zapisah još prije nekoliko godina:
Istina
Dok ne spoznaju sebe
sklanjaju se od istine svoje
da oči drugom ne bode
i ne vide da ono što je,
otvara vidike njihove slobode
a istina je jedna, i to je.


16.2.2017.

Bosna spava
http://bosnaspava.blogger.ba
16/02/2017 08:40